logo-tn1

STARE MIASTO  – KAMIENNA – RYCHNÓW – BUKOWA ŚL. – MICHALICE – JÓZEFKÓW

 Stare Miasto

 •  

  01 – Pałacyk

  Pałacyk – przy ul. Staromiejskiej warto zwrócić uwagę na znajdujący się nieco w głębi zabudowań dawny pałacyk właścicieli wsi Altstadt. Obecnie jest to budynek mieszkalny, jeszcze niedawno wykorzystywany do organizacji różnego rodzaju imprez.

   

  Kliknij zobacz zdjęcia
 •  

  02 – Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP

  Jeden z najstarszych zabytków Namysłowa. Wzmiankowany już w 1233 r., w obecnej formie powstał w ciągu średniowiecza. Od zachodu przylegała do niego nie zachowana wieża.

  Zobacz zdjęcia
 •  

  03 – Dawny młyn

  Dawny młyn wodny produkujący mąkę na potrzeby mieszkańców Starego Miasta. Obecnie własność prywatna.

  Zobacz zdjęcia

Kamienna

 •  

  04 – Kościół św. Jadwigi

  Kościół znajduje się w centrum wsi. Wybudowany w 1805 r. na wzór namysłowskiego kościoła św. Andrzeja.

  Zobacz zdjęcia
 •  

  05 – Mauzoleum na cmentarzu

  Na położonym naprzeciwko kościoła cmentarzu znajduje się wybudowana w 1839 r. kaplica cmentarna. W jej podziemiach znajduje się krypta, stanowiąca pozostałość po dawnym kościele, który stał tu do 1805 r.

  Zobacz zdjęcia

RYCHNÓW

 •  

  06 – Kościół św. Jana Chrzciciela

  Późnogotycka budowla z przełomu XV i XVI stulecia. Wieżę dobudowano w roku 1719.

  Zobacz zdjęcia
 •  

  07 – Stary Dwór i pałac Strachwitzów

  Zespół pałacowy składa się z dwóch obiektów – „starego dworu” z przełomu XVI i XVII w. oraz pałacu wybudowanego w roku 1781. Jest on obecnie w trakcie przystosowywania do pełnienia roli centrum hotelowo-rekreacyjnego

  Zobacz zdjęcia

BUKOWA ŚLĄSKA

 •  

  08 – Pomnik poległych mieszkańców Bukowy Śląskiej i Igłowic

  Niedaleko kościoła zobaczyć można pomnik upamiętniający mieszkańców Bukowy Śląskiej i Igłowic poległych w czasie I wojny światowej

  Zobacz zdjęcia
 •  

  09 – Figura św. Jana Nepomucena

  Figura św. Jana – stoi przy wjeździe na teren dawnego majątku. Przedstawienie typowe – św. Jan Nepomucen w otoczeniu aniołków.

  Zobacz zdjęcia
 •  

  10 – Ruina pałacu

  W parku krajobrazowym zachowały się piwnice, które stanowią ostatnie materialne świadectwo o pałacu, który znajdował się w tym miejscu w latach 1585-1956.

  Zobacz zdjęcia
 •  

  11 – Dawny dworzec kolejowy

  Położony poza wsią dworzec kolejowy to pozostałość po nieistniejących już liniach kolejowych Namysłów-Kępno oraz Bukowa Śląska-Syców. Powstał ok. 1912 r., kiedy to uruchomiono połączenie z Namysłowa do Kępna. Funkcję przestał pełnić w roku 1994.

  Zobacz zdjęcia
 •  

  12 – Kościół św. Jakuba Starszego

  Wybudowany w latach 1786-87, na miejscu drewnianego kościoła, z wykorzystaniem dwóch XVII-wiecznych kaplic

  Zobacz zdjęcia

MICHALICE – JÓZEFKÓW

 •  

  13 – Kościół św. Michała Archanioła

  Zabytek wielkiej wagi. Wybudowany bez użycia ani jednego gwoździa drewniany kościół z wnętrzami zdobionymi pięknymi polichromiami.

  Zobacz zdjęcia
 •  

  14 – Zalew Michalicki

  Zbiornik retencyjny utworzony pod koniec lat 90. na rzece Widawie. Ośrodek sportów wodnych i letniego wypoczynku okolicznych mieszkańców

  Zobacz zdjęcia
 •  

  15 – Pałacyk w Józefkowie

  Dawna rezydencja właściciela wsi, obecnie gospodarstwo agroturystyczne położone nad Zalewem Michalickim.

  Zobacz zdjęcia