logo-tn1

BALDWINOWICE – GŁUSZYNA – SMOGORZÓW – KOWALOWICE 

BALDWINOWICE

 •  

  01 – Kościół św. Trójcy

  W Baldwinowicach należy zobaczyć najstarszy drewniany kościół Ziemi Namysłowskiej. Prezbiterium i zakrystia świątyni pochodzą z 1414 r., a więc mają już przeszło 600 lat!

  Zobacz zdjęcia

GŁUSZYNA

 •  

  02 – Dawna stacja kolejowa

  Przez Głuszynę prowadziła niegdyś linia kolejowa do Sycowa. Odcinkiem z Bukowy Śląskiej do Pawłowic Namysłowskich można było przejechać już w 1937 r.

  Zobacz zdjęcia
 •  

  03 – „Smyk” – dom na dawnej granicy polsko-niemieckiej

  Budynek przy wjeździe do Głuszyny znajdował się kiedyś na granicy państwowej. W latach 1920-1939 wiodła tędy granica polsko-niemiecka, a Smyk jako jedyny budynek w Głuszynie leżał po stronie polskiej.

  Zobacz zdjęcia

SMOGORZÓW

 •  

  04 – Kościół św. Jana Chrzciciela

  Neogotycki kościół wybudowano w latach 1861-63 według projektu znanego architekta Alexisa Langnera. W 2009 r. zabytek uznano w plebiscycie przeprowadzonym wśród czytelników „Nowej Trybuny Opolskiej” za Perłę Opolszczyzny.

  Zobacz zdjęcia
 •  

  05 – Plac dawnego kościoła, grobowiec biskupów wrocławskich

  W tym miejscu znajdował się kiedyś drewniany kościół św. Jana Chrzciciela. Według legend wybudowano go w 970 r. jako pierwszy kościół na Śląsku. Spłonął w lipcu 1854 r. i pozostała po nim jedynie murowana krypta, w której pochowani są biskupi, jakoby rezydujący tu w X i XI wieku.

  Zobacz zdjęcia
 •  

  06 – Dawna stacja kolejowa

  Podobnie jak przez Głuszynę, także przez Smogorzów wiodła niegdyś linia kolejowa do Sycowa. Obecnie budynki dawnych stacji pełnią funkcję mieszkalną.

  Zobacz zdjęcia

KOWALOWICE

 •  

  07 – Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP

  Kolejna neogotycka budowla sakralna północnej części Ziemi Namysłowskiej. Zaprojektowana przez Karla Lüdecke, wzniesiona została w latach 1868-1870. W tym miejscu stał wcześniej drewniany kościółek, wybudowany w 1595 r. przez gminę protestancką.

  Zobacz zdjęcia
 •  

  08 – Pałac rodu Henckel von Donnersmarck

  Założenie pałacowe powstało na przełomie XVII i XVIII w. W latach 1805-1945 właścicielami rezydencji byli hrabiowie z możnego śląskiego rodu Henckel von Donnersmarcków.

  Zobacz zdjęcia