logo-tn1

GRĘBOSZÓW – STRZELCE – WŁOCHY – WOSKOWICE GÓRNE – WOSKOWICE MAŁE

Gręboszów

 •  

  01 – Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej

  W latach 1897-99 w Gręboszowie wybudowano według projektu londyńskich architektów Baggalaya i Millarda neoromański kościół. Jego fundatorem był hrabia Jan Edgar Henckel von Donnersmarck.

  Zobacz zdjęcia
 •  

  02 – Zabytkowy cmentarz

  Kościół otoczony jest zabytkowym cmentarzem, na którym zachowały się liczne poniemieckie nagrobki. Pochowani są tu zarówno właściciele Gręboszowa, jak i pracownicy majątku.

  Zobacz zdjęcia
 •  

  03 – Dawny majątek rodu Henckel von Donnersmarck

  Wojny nie przetrwał niestety piękny pałac Donnersmarcków. Częściowo zachowały się na szczęście zabudowania zespołu pałacowego – kordegarda, bramy wjazdowe, spichlerz, gorzelnia i budynki mieszkalne.

  Zobacz zdjęcia

Strzelce

 •  

  04 – Kościół Narodzenia NMP i św. Marcina

  Najstarszy z zabytków gminy Domaszowice. Wzmiankowany już w 1326 r. jest typowym przykładem kościoła łączącego w swojej konstrukcji cechy sakralne i obronne. Teren przykościelny ozdabiają urokliwe kapliczki z końca XIX w.

  Zobacz zdjęcia
 •  

  05 – Pałac i park krajobrazowy

  W początkach XIX w. wzniesiono w Strzelcach pałac, przy którym zastosowano stylowe elementy neorenesansowe i neobarokowe. W elewacji ogrodowej dominuje wieża. W okresie PRL pałac był wykorzystywany przez miejscowy PGR, obecnie jest budynkiem mieszkalnym.

  Zobacz zdjęcia

Włochy

 •  

  06 – Grób Jana Skali na cmentarzu parafialnym

  Na położonym pomiędzy Włochami a Dziedzicami cmentarzu pochowany jest Jan Skala – serbołużycki literat i polityk, zastrzelony w styczniu 1945 r. przez radzieckiego żołnierza.

  Zobacz zdjęcia
 •  

  07 – Kościół Wniebowzięcia NMP

  Parafialny kościół we Włochach wybudowano w latach 1928-29 na miejscu spalonego w 1927 r. przez miejscowych Niemców (Włochy zamieszkiwała przed wojną spora grupa Polaków) XVII-wiecznego kościoła drewnianego św. Mikołaja.

  Zobacz zdjęcia

Woskowice Górne

 •  

  08 – Kościół św. Józefa

  Neogotycka świątynia zbudowana w latach 1896-97 według projektu architekta Maasa. Na wieży znajduje się dzwon odlany w 1651 r. przez ludwisarza Sebastiana Goetza.

  Zobacz zdjęcia

Woskowice Małe

 •  

  09 – Pałac rodu von Loesch

  Neogotycki pałac w Woskowicach Małych pełni obecnie funkcję kliniki, od lat 60. XX w. mieści się w nim Ośrodek Leczenia Odwykowego. Park otaczający okazałą rezydencję von Loeschów (teściów feldmarszałka Mansteina) jest ogólnodostępnym miejscem rodzinnych spacerów.

  Zobacz zdjęcia
 •  

  10 – Kościół św. Wawrzyńca

  Drewniany kościół swoją obecną formę przybrał w rezultacie przebudowy z roku 1711. Z tego okresu pochodzą zdobiące wnętrza polichromie, wykonane przez rychtalskiego malarza Baihafa. Przy kościele znajduje się dzwonnica z przełomu XVIII i XIX wieku.

  Zobacz zdjęcia