logo-tn1

JASTRZĘBIE – NOWY FOLWARK – MŁYŃSKIE STAWY – MIODARY – BIESTRZYKOWICE – DĄBROWA – STAROŚCIN – SIEMYSŁÓW

Jastrzębie 

 •  

  01 – Kościół św. Wawrzyńca

  Budowę kościoła rozpoczęto w roku 1826. Przylegająca do niego od południa wieża pochodzi z roku 1904 – informuje o tym inskrypcja nad wejściem do kościoła.

  Zobacz zdjęcia
 •  

  02 – Dawna kuźnia

  Wybudowana w roku 1810, wyróżnia się toskańskimi kolumnami elewacji frontowej. Obecnie we wnętrzu funkcjonuje sklep odzieżowy.

  Zobacz zdjęcia
 •  

  03 – Pałac i majątek rodu von Heydebrand und der Lasa

  Częściowo zachowane zabudowania XVIII-wiecznego założenia pałacowego. Zobaczyć można m. in. willę (tzw. Nowy Pałac), oranżerię, rządcówkę, pocztę oraz gorzelnię. Część folwarku stanowiła także dawna kuźnia.

  Zobacz zdjęcia
 •  

  04 – Dawny dworzec kolejowy

  Z dworca kolejowego w Jastrzębiu odjeżdżały niegdyś pociągi do Namysłowa i Opola. Obecnie linię użytkują jedynie pobliskie warsztaty wojskowe.

  Zobacz zdjęcia

Nowy Folwark

 •  

  05 – Dawne koszary Reichsarbeitsdienst

  W latach 1936-1945 we wsi znajdowały się jedne z czterech zorganizowanych w granicach powiatu namysłowskiego koszar Służby Pracy Rzeszy (Reichsarbeitsdienst). W obecnej świetlicy wiejskiej mieszkał komendant obozu, gestapowiec Binek. Z kolei w lesie znajdują się pozostałości strzelnicy.

  Zobacz zdjęcia

Młyńskie Stawy

 •  

  06 – Młyn i leśniczówka

  W leśnej osadzie Młyńskie Stawy zobaczyć można dawny młyn wodny (ze zrekonstruowanym kołem młyńskim) oraz stawy hodowlane. Od kilkuset lat nieprzerwanie funkcjonuje tu leśniczówka, a okolicznymi lasami opiekuje się leśniczy Wiesław Moliński.

  Zobacz zdjęcia

  Lokalizacja na Google Maps

Miodary

 •  

  07 – Zabytkowe domy dworskie – czworaki

  W Miodarach zachowały się pozostałości dawnego folwarku – domy robotników rolnych, czyli tzw. Czworaki.

  Zobacz zdjęcia
  Schowana treść

Biestrzykowice

 •  

  08 – Kościół Wniebowzięcia NMP

  Zabytkowy kościół w Biestrzykowicach został wiernie odbudowany po tragicznym pożarze, który miał miejsce w 1991 r. Na elewacji kościoła znajduje się płyta nagrobna Ewy von Poser, zmarłej w 1612 r.

  Zobacz zdjęcia
 •  

  09 – Pałac rodu von Garnier

  Obecnie budynek jest w trakcie remontu. XVIII-wieczny pałac był rezydencją rodu von Garnier – krewniaków producentów słynnych kosmetyków. Hugo von Garnier był właścicielem namysłowskiego zamku, a jego wnuk przez lata posłem do niemieckiego Reichstagu.

  Zobacz zdjęcia

Dąbrowa

 •  

  10 – Kościół św. Jadwigi

  Wybudowany ok. 1600 r. przez Kacpra Kotulińskiego, właściciela okolicznych dóbr ziemskich. Architektonicznie nawiązuje m. in. do gotyku i renesansu.

  Zobacz zdjęcia
 •  

  11 – Dawny dworzec kolejowy

  Ze stacji kolejowej w Dąbrowie w latach 1889-1992 odchodziły pociągi w stronę Namysłowa i Opola. Położonymi najbliżej Dąbrowy miejscami, gdzie zatrzymywały się pociągi były: przystanek w Biestrzykowicach oraz stacja w Pokoju. Odcinek Namysłów-Dąbrowa jest przejezdny do dnia dzisiejszego, tory rozebrano (a raczej rozkradziono) na odcinku Dąbrowa-Jełowa.

  Zobacz zdjęcia

Starościn

 •  

  12 – Pałac rodu Saurma von Jelcz

  W latach 1604-1945 mieściła się tu rezydencja rodziny Saurma von Jeltsch. W roku 1944 w pałacu ukryto zbiory bibliotek Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Politechniki Wrocławskiej.

  Zobacz zdjęcia

Siemysłów

 •  

  13 – Kościół Narodzenia NMP

  W 1824 r. na miejscu wybudowanego w XVII w. drewnianego kościoła powstał nowy, murowany. W latach 1862-63 dobudowano do niego murowaną wieżę i kruchtę, a w 1936 r. prezbiterium i wschodnią nawę. Wyposażenie kościoła zasadniczo XVII i XIX-wieczne.

  Zobacz zdjęcia