logo-tn1

LIGOTKA – WILKÓW – JAKUBOWICE – PAWŁOWICE N. – PĄGÓW – PSZENICZNA – BUKOWIE – WOJCIECHÓW

Ligotka

 •  

  01 – Krzyż pokutny

  Jeden z trzech zachowanych na obszarze powiatu namysłowskiego krzyży pokutnych. Ustawiony został na miejscu zbrodni przez zabójcę, który chciał w ten sposób odpokutować swoją winę i uchronić się przed zemstą ze strony rodziny ofiary.

  Zobacz zdjęcia

Wilków

 •  

  02 – Pałac w Wilkowie Dolnym

  Najlepiej zachowany z pałaców Wilkowa (spośród sześciu do chwili obecnej w lepszym lub gorszym stanie przetrwało pięć). Okazały pałac otoczony jest rozległym parkiem. Majątek w Wilkowie Dolnym rozciągał się w stronę torów kolejowych, jego częścią była położona nieopodal dworca płatkarnia.

  Zobacz zdjęcia
 •  

  03 – Kościół św. Mikołaja

  Gotycki kościół z przełomu XIII i XIV wieku. W czasie działań wojennych w styczniu 1945 r. został spalony i odbudowano (oraz powiększono) go dopiero w roku 1958. Wówczas też została utworzona w Wilkowie parafia rzymskokatolicka. Drewniana wieża z 1564 r. nie zachowała się.

  Zobacz zdjęcia
 •  

  04 – Pałac w Wilkowie Średnim

  Obecnie zajmowany przez sześć rodzin budynek mieszkalny. Częściowo zachowane elementy zdobień fasady, resztki muru oraz zabytkowego drzewostanu.

  Zobacz zdjęcia

Jakubowice

 •  

  05 – Pałac – Hotel Jakubus

  Neoklasycystyczny pałac z 1882 r. pełni obecnie rolę hotelu, związanego z prowadzonym przez rodzinę Osadkowskich ośrodkiem jeździeckim Jakubus. Co ciekawe podczas badań archeologicznych odkrtyto, że pałac stoi na miejscu dawnych stajni, związanych ze wcześniejszą rezydencją (spłonęła w roku 1688).

  Zobacz zdjęcia

Pawłowice Namysłowskie

 •  

  06 – Pałac

  Zabytkowy park w Pawłowicach skrywa w swoim wnętrzu klasycystyczny pałac z połowy XIX w. Pierwotny wygląd obiektu został przekształcony podczas prac remontowych z roku 1998. W parku zobaczyć można rzadkie okazy dendrologiczne: jesion pensylwański i skrzydłorzech kaukaski.

  Zobacz zdjęcia
 •  

  07 – Dawna stacja PKP

  Bukowa Śląska, Głuszyna, Smogorzów, Pawłowice – w każdej z tych czterech miejscowości jedynymi pozostałościami po dawnej linii kolejowej nr 317 (Bukowa Śląska – Syców) są budynki dawnych dworców kolejowych.

  Zobacz zdjęcia

Pągów

 •  

  08 – Kościół św. Piotra i Pawła

  Neogotycki kościół w Pągowie powstał w połowie XIX w. na miejscu drewnianego kościoła z przełomu XVI i XVII stulecia, z zachowaniem jego wieży.

  Zobacz zdjęcia
 •  

  09 – Zespół pałacowy

  W latach 1875-76 profesor August Beloch zlecił wybudowanie w Pągowie neoklasycystycznego pałacu. Przebudowa, która nastąpiła pod koniec lat 30. ubiegłego wieku nadała obiektowy wygląd obecny. Pałac pełni dziś rolę mieszkalno-administracyjną, mieszczą się w nim biura zarządzającej dawnym folwarkiem spółki PAGRO.

  Zobacz zdjęcia

Pszeniczna

 •  

  10 – Pałac

  Obok dostępnej dla turystów po telefonicznym umówieniu się z właścicielem zabytkowej gorzelni znajduje się XIX-wieczny pałac. Obecnie pełni funkcję mieszkalno-biurową. Właścicielem obiektu jest Gospodarstwo-Rolno-Nasienne PAGRO sp. z. o. o. z siedzibą w Pągowie. W parku zachowały się dęby szypułkowe, klony, lipy drobnolistne, kasztanowce oraz cisy.

  Zobacz zdjęcia

Bukowie

 •  

  11 – Kościół Oczyszczenia NMP

  Późnogotycka budowla z wieku XV. Obecnie kościół parafialny, wcześniej noszący wezwanie Matki Boskiej Gromnicznej.

  Zobacz zdjęcia

Wojciechów

 •  

  12 – Kościół Nawiedzenia NMP

  Znajdujący się w Wojciechowie zabytkowy kościół Nawiedzenia NMP pochodzi z XV w. Jest obiektem murowanym z cegły, o wyraźnych cechach gotyckich. Wschodnią część kościoła stanowi prezbiterium, od zachodu dobudowano do nawy wieżę zwieńczoną blaszaną kopułą.

  Zobacz zdjęcia