logo-tn1

SPACER PO NAMYSŁOWIE – CIEKAWE MIEJSCA – ZABYTKI

Entypo_e723(2)_128Dla gości Dworku Różanego, którzy chcieliby zwiedzić miasto, w którym znajduje się nasz hotel & restauracja przygotowaliśmy krótki przewodnik po Namysłowie, przydatny dla lepszego zorientowania się w terenie. Przygotowany przez namysłowskiego historyka Mateusza Magdę przewodnik jest propozycją trasy, jaką pieszo można pokonać w ciągu kilku godzin.

Naszą podróż rozpoczynamy z budynku Dworku Różanego udając się w stronę centrum Namysłowa. Idąc ulicą Oławską warto zwrócić uwagę na stojącą w pobliżu ronda przydrożną kapliczkę z figurą św. Jana Nepomucena (1). Ufundował ją rajca miejski Andreas Wachsmann w roku 1730. Kolejnym mijanym miejscem jest dawny cmentarz (2) przy ul. Kraszewskiego, używany do 1945 r. jako miejsce pochówku okolicznych mieszkańców tzw. Przedmieścia Niemieckiego oraz sąsiedniej wsi Ligotka. Po przekroczeniu torów kolejowych naszym oczom ukazuje się spory zakład produkcyjny. To namysłowski browar (3) posiadający długą, średniowieczną tradycję. Okres największego rozkwitu przeżywał gdy należał do rodziny Haselbachów, piwowarów z niemieckiej Turyngii. Dalsza wędrówka wiedzie wzdłuż częściowo zachowanych murów miejskich (4). W poznawanej przez nas, południowej części składają się one z dwóch równoległych ciągów ceglanych umocnień, oddzielonych pasem międzymurza. Uwagę od razu przykuwa wysoka baszta, zwana Oborową (5). Wybudowano ją w roku 1398, z czym wiąże się historia nieszczęsnego radnego Kleinschneidera, który został pozbawiony głowy za wyjawienie celu budowy wieży mieszkającemu na zamku królewskiemu staroście. Sam zamek (6) jest obecnie niedostępny dla zwiedzających, stanowi własność firmy zarządzającej browarem. Kresem pierwszego etapu wycieczki jest widoczny z oddali, charakterystyczny budynek z muru pruskiego, czyli drewnianego szkieletu wypełnionego cegłą. To namysłowska Izba Regionalna (7), urządzona w wyremontowanym budynku dawnej szkoły ewangelickiej z 1789 r.

Izba Regionalna to zalążek namysłowskiego muzeum, organizowany od kilku lat w zabytkowych wnętrzach przy ul. Szkolnej. Na miejscu można obejrzeć aktualne wystawy, skorzystać z czytelni, a także zobaczyć unikalną, zachowaną w niemal oryginalnym stanie konstrukcję dachu, stanowiącą równocześnie jedną z kluczowych ekspozycji obiektu. W dalszą podróż można udać się z przewodnikiem, którego rolę po wcześniejszym umówieniu pełnić będzie pracownik Izby.

Ulicą Stanisława Dubois, dawną Sukienniczą, kierujemy się w stronę kolejnej przecznicy. Mijany przez nas z prawej strony obiekt to dawna synagoga (8), obecnie pełniąca rolę sali gimnastycznej. Wybudowano ją w roku 1856, w okresie świetności tutejszej gminy żydowskiej. W tym momencie po lewej stronie mamy rynek, z górującym nad śródmieściem gotyckim ratuszem (9), zaś po prawej XIX-wieczny dworzec kolejowy (10), położony jak widzimy bardzo blisko średniowiecznego centrum miasta. Na rynku spacerujemy podziwiając zabytkowe kamienice (11) północnej i południowej pierzei oraz z bliska oglądając XIV-wieczny ratusz i stojącą przy wejściu stuletnią, neoklasycystyczną fontannę (12). Z rynku udajemy się ulicą Krakowską w stronę kolejnego fragmentu murów miejskich, ku zespołowi Bramy Krakowskiej (13). 26-metrowa wieża to doskonały punkt widokowy, o czym przekonujemy się wchodząc na jej szczyt. Następnie ulicą Forteczną, dawnym Zaułkiem Pelikanim, docieramy do największej namysłowskiej świątyni, kościoła farnego św. Piotra i Pawła (14). Jego budowę rozpoczęto na przełomie XIV i XV wieku, a obecny, neogotycki kształt jego wnętrza uzyskały podczas przeprowadzonych w II połowie XIX w. prac konserwatorskich. Z kościołem związana jest XVI-wieczna legenda o ukrytych w jego wnętrzu kosztownościach (oprowadzający nas przewodnik na pewno ją z chęcią opowie). Dalsza trasa naszego spaceru po Namysłowie prowadzi ulicą Piastowską, dawniej zwaną Żydowską i Garbarską. Najbardziej kojarzy się ona jednak z dawnym miejskim młynem, obecnie stanowiącym Izbę Techniki Młynarskiej (15). We wnętrzu nieczynnego od lat zakładu zachowało się oryginalne wyposażenie. Za budynkiem znajduje się dawna piekarnia, urządzona w baszcie.

Młyn stanowi interesujący przystanek w drodze między dwoma namysłowskimi kościołami. Znajdujemy się bowiem w pobliżu dawnego konwentu franciszkańskiego 16), którego klasztorną świątynią był wybudowany na przełomie XIII i XIV w. kościół noszący obecnie wezwanie związanych z zakonem świętych: Franciszka z Asyżu i Piotra z Alkantary.

Wrócić do Dworku Różanego można tą samą trasą, jaką pokonaliśmy na początku wycieczki. Poklasztorny kościół w praktyce sąsiaduje bowiem z zabudowaniami browaru. Na koniec zwiedzania warto przystanąć przy położonym naprzeciwko lapidarium, upamiętniającym znajdujący się w tym miejscu ewangelicki kościół św. Andrzeja (17), istniejący w latach 1789-1962.

 

 •  

  01 – Przydrożna kapliczka z figurą św. Jana Nepomucena

  Kapliczkę na granicy tzw. Niemieckiego Przedmieścia ufundował w 1730 r. rajca miejski Andreas Wachsmann. Niedawno figura św. Jana Nepomucena została gruntownie odnowiona.

  Zobacz zdjęcia
 •  

  02 – Poniemiecki cmentarz

  Przy ul. Kraszewskiego zachował się poniemiecki cmentarz, na którym grzebano zmarłych z Niemieckiego Przedmieścia i sąsiedniej Ligotki.

  Zobacz zdjęcia
 •  

  03 – Namysłowski Browar

  Tradycja warzenia piwa sięga w Namysłowie roku 1321. Obecne zabudowania powstały po roku 1862, kiedy miejski browar zakupiony został przez piwowara z Turyngii, Augustyna Haselbacha. Obecnie Browar Namysłów jest jednym z najstarszych i największych tego typu zakładów przemysłowych w Europie.

  Zobacz zdjęcia
 •  

  04 – Mury miejskie – południowa część miasta

  W południowej części murów obronnych zachowało się kilka baszt, a charakterystyczną jej cechą jest to, że składa się z dwuch linii fortyfikacji, oddzielonych tzw. międzymurzem. Obecnie wzdłuż XIV-wiecznych murów obronnych wiedzie aleja spacerowa (promenada).

  Zobacz zdjęcia
 •  

  05 – Baszta Oborowa

  Basztę wybudowano w 1398 r. w pobliżu zamku. Wiąże się z nią legenda o rajcy gadule, ściętym na polecenie kolegów z rady za to, że zdradził cel budowy wieży (aby rada widziała co starosta ma na półmisku) królewskiemu staroście.

  Zobacz zdjęcia
 •  

  06 – Zamek

  Gotycki zamek rozpoczęto wznosić w 1361 r. Wielokrotnie przebudowywany, był siedzibą namysłowskich starostów. W latach 1703-1810 przebywali tu Krzyżacy. Od 1895 r. związany z browarem (zakupiony przez Haselbacha po śmierci barona von Garnier), własność zakładu stanowi także dziś.

  Zobacz zdjęcia
 •  

  07 – Izba Regionalna

  Izba Regionalna to zalążek namysłowskiego muzeum. Znajduje się w odnowionym na tym cel budynku dawnej szkoły, wzniesionym przez protestantów w 1789 r. Wcześniej stał w tym miejscu ich kościół, poświęcony św. Urszuli i 11 Tysiącom Dziewic.

  Zobacz zdjęcia
 •  

  08 – Synagoga

  Dziś to sala gimnastyczna, ale w latach 1856-1938 działała tu synagoga, wybudowana na potrzeby namysłowskiej gminy żydowskiej. Zniszczona podczas Nocy Kryształowej nie pełniła już później pierwotnej roli.

  Zobacz zdjęcia
 •  

  09 – Ratusz

  Nad rynkiem góruje ratusz ze swoją 52-metrową wieżą. Wybudowano go w latach 1374-78, a wieża pochodzi z lat 1381-89. Obecny wygląd zawdzięcza pracom konserwatorskim z lat 2001-02.

  Zobacz zdjęcia
 •  

  10 – Dworzec kolejowy

  W 1868 r. Namysłów otrzymał połączenie kolejowe z Wrocławiem i Kluczborkiem. Wtedy też wybudowany został dworzec, z którego w późniejszych latach odjeżdżały także pociągi do Opola, Kępna i Sycowa.

  Zobacz zdjęcia
 •  

  11 a – Zabytkowe kamienice północnej pierzei

  Północna pierzeja rynku to w całości zachowany, złożony z 12 kamienic kompleks nowożytnego budownictwa miejskiego, wielokrotnie przebudowywany w okresie między XV, a XX wiekiem.

  Zobacz zdjęcia
 •  

  11 b – Zabytkowe kamienice południowej pierzei

  Pierzeja południowa to miejsce gdzie współistnieją ze sobą zabytkowe kamienice i powojenne budynki mieszkalne (tzw. Plomby).

  Zobacz zdjęcia
 •  

  12 – Fontanna

  Fontanna w rynku powstała ok. 1914 r., ufundowana przez Pawła i Teodora Feige. Zwieńczona jest figurą nagiego chłopca (Putta) z rybą i dzbanem.

  Zobacz zdjęcia
 •  

  13 – Zespół Bramy Krakowskiej

  Najwyższa baszta namysłowskich fortyfikacji to 26-metrowa wieża Bramy Krakowskiej. Przy słonecznej pogodzie dostrzec stąd można kominy Elektrowni Opole, wieże kościołów w Kowalowicach i Smogorzowie, wrocławski wieżowiec Sky Tower, a ponoć nawet Masyw Ślęży.

  Zobacz zdjęcia
 •  

  14 – Kościół św. Piotra i Pawła

  Największy z okolicznych kościołów, centrum dekanatu Namysłów-Wschód. Wybudowany na początku XV w., w latach 1525-1654 był świątynią ewangelicką. Kościół gotycki o neogotyckim wyposażeniu, wśród którego znajdują się jednak i znacznie starsze rzeźby, obrazy i elementy dekoracyjne. Przy wejściu bocznym stoi pomnik św. Jana Nepomucena, przeniesiony w 1939 r. z rynku.

  Zobacz zdjęcia
 •  

  15 – Izba Techniki Młynarskiej

  Izba Techniki Młynarskiej to dawny młyn miejski wzmiankowany już na początku XV w. Nieczynny od końca lat 90. został gruntownie odnowiony i być może kiedyś wznowi produkcję. Część mieszkalna Izby to tzw. Dom Młynarza.

  Zobacz zdjęcia
 •  

  16 – Dawny Konwent Franciszkański

  Niedaleko dawnego młyna i browaru znajduje się kompleks budowli związanych z przebywającymi tu od XIII do XIX w. Franciszkanami. Obecnie mieści się tu parafia św. Franciszka z Asyżu i Piotra z Alkantary, a dawny klasztor wykorzystywany jest jako plebania.

  Zobacz zdjęcia
 •  

  17 – Lapidarium

  Miejsce upamiętniające istniejący w latach 1789-1962 kościół ewangelicki św. Andrzeja.

  Zobacz zdjęcia