logo-tn1

Stobrawski Park Krajobrazowy

Spośród znajdujących się na terenie Ziemi Namysłowskiej kompleksów leśnych największym i najbogatszym w walory przyrodnicze są Bory Stobrawskie. Dla ochrony tego obejmującego 420 km2 obszaru utworzono 28 września 1999 r. Stobrawski Park Krajobrazowy.

Położony jest on w granicach 12 gmin województwa opolskiego, należących do powiatów: namysłowskiego (Pokój i Świerczów), opolskiego (Dobrzeń Wielki, Dąbrowa, Łubniany, Murów, Popielów), kluczborskiego (Kluczbork, Lasowice Wielkie, Wołczyn) oraz brzeskiego (Lewin Brzeski i Lubsza). Siedziba administracji parku znajduje się w Urzędzie Gminy Pokój.

 

Znajdujący się w dorzeczu rzek, wchodzących w skład dorzecza Odry – Stobrawy, Budkowiczanki, Bogacicy, Brynicy i Smortawy. Lasy Stobrawskiego Parku Krajobrazowego są mieszaniną grądów, łęgów i borów sosnowych. Wśród walorów krajobrazowych parku warto wymienić wydmy, które zobaczyć można w okolicach Karłowic, Ładzy i Dąbrówki Łubniańskiej.

Plan parku

Spośród gatunków roślin występujących na obszarze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego należy wspomnieć orzech wodny, salwinię pływającą, długosza królewskiego, rosiczkę okrągłolistną, kukułkę Fuchsa i centurię pospolitą. Świat zwierzęcy reprezentowany jest m.in. przez bobra, orlika krzykliwego, bielika, gniewosza plamistego, jelonka rogacza i szklarnika leśnego.

Na terenie parku wytyczono 4 szlaki turystyczne i 10 ścieżek przyrodniczych. Istnieje także możliwość podróżowania w kajaku, poprzez nurty płynących przez niego rzek, m.in. Stobrawy i Budkowiczanki. Dla turystów przygotowano także ofertę edukacyjną, dostępną podczas przemierzania ścieżek przyrodniczych.

Szlaki

Tym krótkim tekstem chcemy zachęcić naszych czytelników do osobistego poznania walorów Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Więcej informacji o parku znajdą Państwo na jego oficjalnej stronie internetowej, której adres podajemy poniżej.

Żródła:
Stobrawski Park Krajobrazowy, http://spk.zopk.pl/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1, [dostęp: 06 IV 2014 r.].

Mateusz Magda