logo-tn1

Zaczynamy monitorowanie istniejących i przyszłych odcinków trasy rowerowej Kępno-Rychtal-Namysłów.

Trakt Napoleoński nazwa tej drogi odnosi się do przemarszu wojsk Napoleona właśnie tą ścieżką. Jest to nowo powstała droga (oddana do użycia w listopadzie 2010 r.) o nawierzchni bitumicznej z Kępna do Grębanina wraz ze ścieżką rowerową i pieszą.

Inwestycja zrealizowana została na obszarze gminy Baranów (3,34 km.) i Kępno (0,74 km.), które zawarły porozumienie o partnerstwie dla wspólnej realizacji projektu. Celem inwestycji było zwiększenie mobilności mieszkańców gminy Baranów, poprawa dostępności komunikacyjnej gminy, a zarazem całego regionu i województwa, zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego, rowerowego oraz pojazdów, jak również rozwój społeczno – gospodarczy gmin.

Odcinek ten będzie stanowił część planowanej trasy rowerowej biegnącej z Kępna do Namysłowa wzdłuż lub na rozebranej starej linii kolejowej nr 307 łączącej te oba miasta powiatowe.
Po niespełna 6 latach użytkowania wiemy, że droga spełnia swoją rolę.
My oczywiście skupiamy się na funkcji rekreacyjnej. Zobaczcie sami 🙂