logo-tn1

SWIERCZÓW – MIEJSCE – BĄKOWICE

Świerczów

 •  

  01 Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa

  Katolicki kościół w Świerczowie został wybudowany w latach 1923-24 dzięki inicjatywie trzech pochodzących z tej miejscowości misjonarzy – Franza Xaviera Biallasa, Josepha Wallek oraz ks. Juliusa Losse. Z dawnej dzwonnicy wiejskiej pochodzi dzwon, odlany w 1784 r. przez wrocławskiego ludwisarza Jana Jerzego Kriegera.

  Zobacz zdjęcia

Miejsce

 •  

  02 – Kirkut

  Pomiędzy Świerczowem i Miejscem, na skraju lasu, znajduje się zabytkowy kirkut. Najstarszy zachowany nagrobek (macewa) pochodzi z roku 1772. Oprócz niego zobaczyć można jeszcze przeszło 250 innych, spośród wykonanych w latach 1771-1932.

  Zobacz zdjęcia
 •  

  03 – Kościół Wniebowstąpienia Pana Jezusa

  Powstał w podobnym czasie co świątynia w Świerczowie (w roku 1925). Wcześniejsze, drewniane kościółki wybudowano tu w latach 1565 i 1721. Z tego pierwszego pochodzą barokowe ołtarze – główny z roku 1700 oraz boczny z roku 1680. Około 1430 r. powstała przechowywana w kościele Pieta.

  Zobacz zdjęcia
 •  

  04 – Zameczek myśliwski Wirtembergów

  Protoplastą zameczku był dwór obronny, od XIII wieku strzegący granicy Dolnego i Górnego Śląska przebiegającej na rzece Stobrawie. Od 1719 r. właścicielami okolic byli książęta z niemieckiego rodu Wirtembergów, którzy pozostali tu do 1945 r. Ich dziełem była przebudowa twierdzy na rezydencję myśliwską. Obecnie właścicielem zameczku jest Grzegorz Kłys, biolog pracujący na Uniwersytecie Opolskim.

  Zobacz zdjęcia

Bąkowice

 •  

  05 – Zespół pałacowy

  Na przełomie XVIII i XIX w. w Bąkowicach wybudowano barokowo-klasycystyczny pałac. Po licznych przebudowach można go podziwiać również dziś, razem z interesującym otoczeniem – obszernym stawem, częściowo zachowanym parkiem przypałacowym oraz zabudowaniami folwarcznymi. Ostatni remont pałacu jest dziełem polonijnego biznesmena, pana Buchty.

  Zobacz zdjęcia
 •  

  06 – Kościół św. Anny

  Położone na kresach Ziemi Namysłowskiej Bąkowice są wsią na tyle dużą, że już w 1378 r. uczyniono z niej siedzibę parafii. W latach 1837-39 powstał obecny, jednonawowy kościół, do którego w 1869 r. dobudowano wieżę. Spośród zachowanego wyposażenia wcześniejszych obiektów warto wymienić gotycką Pietę, wykonaną w I połowie XIV wieku.

  Zobacz zdjęcia