logo-tn1

Warto zobaczyć

Stobrawski Park Krajobrazowy

Spośród znajdujących się na terenie Ziemi Namysłowskiej kompleksów leśnych największym i najbogatszym w walory przyrodnicze są Bory Stobrawskie. Dla ochrony tego obejmującego 420 km2 obszaru utworzono 28 września 1999 r. Stobrawski Park Krajobrazowy.

Położony jest on w granicach 12 gmin województwa opolskiego, należących do powiatów: namysłowskiego (Pokój i Świerczów), opolskiego (Dobrzeń Wielki, Dąbrowa, Łubniany, Murów, Popielów), kluczborskiego (Kluczbork, Lasowice Wielkie, Wołczyn) oraz brzeskiego (Lewin Brzeski i Lubsza). Siedziba administracji parku znajduje się w Urzędzie Gminy Pokój.

 

Czytaj dalej

Ruina kościoła ewangelickiego w Pisarzowicach

Pisarzowice. Niewielka miejscowość położona na kresach Śląska. Przebiegająca na zachód od wsi granica między województwami wielkopolskim i dolnośląskim w latach 1920-1939 dzieliła okolicę na części polską i niemiecką. Do Polski należały Pisarzowice, a do Niemiec położony po sąsiedzku Syców, którego najdalej wysunięte na wschód zabudowania oddalone są od Pisarzowic jedynie o kilkaset metrów.

 

Czytaj dalej